KIK SZÚRTÁK EL A RENDSZERVÁLTÁST ?

A SZOCIALISTA TÁBOR LEGVIDÁMABB BARAKKJÁBÓL HOGYAN LETTÜNK SEREGHAJTÓK ? MIÉRT MENEKÜLNEK A FIATALOK MAGYARORSZÁGRÓL ? TUDJA-E VALAKI HOVA TARTUNK? HOGYAN KELETKEZETT ÉS MIÉRT TŰNT EL A JÓLÉTI TÁRSADALOM? MI A TEENDŐ?

CSAK A FIDESZ TUDJA VÁLASZTÓI TÁBORÁT MAJD 8 ÉVE MEGTARTANI, MOZGÓSÍTANI.  MIÉRT?


Röviden össze foglalva, a választási veresége után talpra állt, új stratégiát dolgozott ki, országos aktív hálózatot épített ki, ezeket a szervezeteket, csoportokat, köröket állandóan dolgoztatta, mozgatta, a vezetőség nem csak országos körútjain mozgatta meg a tagságot és a szimpatizánsokat. Kemény pártfegyelmet valósított meg. Kiépítette értelmiségi és nagyvállalkozói holdudvarát, fokozatosan alakította ki az igen hatékony neofeudális érdekeltségi, függőségi rendszerét. A polgári körök, a "civil összefogás" stb. állandóan foglalkoztatta a szimpatizánsokat. 2002 óta a FIDESZ határozta meg az ország politikai hangulatát.

Olyan témákat vont be a politikai életbe amelyeket eddig elhallgattak kerültek, pedig az emberek emócionális, érzelmi világára jelentős hatással vannak (Trianon) Felismerte, hogy erősen jelen van a dzsentroid hajlam és valamilyen nosztalgia él a klerikális Hortista rendszer iránt. Így lett a "csuhásokat" támadó Orbánból az egyházra támaszkodó, azt a politikai életbe is bevonó politikus.

A hatalomra jutó bal oldal többet foglalkozott belső harcaival, mint az ország vezetésével. Ők se tudták megfogalmazni a célt hova tart, hova tartson Magyarország. (ezt a politikai pártok a mai napig nem tudták megfogalmazni)..  Tragikomikus hogy egy volt ügynököt választottak miniszter elnöknek, s ezzel hatékony fegyvert adtak az ellenzék (FIDESZ) kezébe. Az államfő választás is tükrözte a bal-oldal megosztottságát, belső ellentéteit. Az ország irányítása ötletelésekből és a hatékony, minden alkalmat sikeresen kihasználó ellenzékkel szembeni harcból állt. Miután  baloldli kormányfőt saját párttársai megpuccsolták, a baloldali kormány helyzete még igatagabbá vált, ezt rontotta tovább az amerikai spekuláns tőke okozta világválság, melynek menedzelése egy erős, széleskörű támogatottságot élvező kormánynak is nehéz lett volna... Várható volt a baloldal bukása a választásokon. Az egymással vitatkozó, egymást megfúró, ötletelő vezetésből szinte mindenkinek elege volt. Eközben a FIDESZ szervezetileg megerősödve, polgári körein keresztül a társadalomba beépülve biztosan nyerte a választásokat, majd a helyhatósági választásokat is. Itt nincs kibeszélés, vitatkozás, az egyszemélyi vezetés megkérdőjelezhetetlen. Tudták mit akarnak : abszolút hatalmat.

Saját érdekeiknek nézetüknek megfelelően átírták a jogszabályokat, az Alkotmányt (sőt a történelmet is) és ahova csak lehetett pártkatonákat ültettek. Míg a többi politikai erő országjárásal stb igyekszik ismertetni nézeteit, A fiedesz a helyi vezetők polgármesterek segítségével az élet minden területén terjesztették terjesztik a párt nézeteit. A településeken bevezetett szokás program sorozatok tartása, természetesen ide, szinte kizárólag jobb oldali szakembereket hívnak meg. Létre hozták saját művészeti és tudományos országos szervezeteiket, melyeket kitömtek pénzzel.. Ez a széleskörű a teljes társadalmat átszövő hálózat biztosítja a szimpatizáns tábor mozgatását, elveik eljuttatását.

Ezt egészíti ki  jól bevált - neofeudális - érdekeltségi renszer. A javakhoz való jutás a főnöktől függ, legyen az nyomorult közmunkás, vagy többszörös milliárdos. Aki kegyvesztett lesz.. nem kap munkát. ( a gazdagok fő és vagyonvesztésre ítéltetnek, róninná válnak) Ez biztosítja a lojalitást és a hűséget. /Az, hogy valaki előtte mi volt, munkásőr parancsnok, besúgó, pártfunkcionárius.. nem számít/

O.V az elején világosan leszögezte, ne azt figyeljék amit mond, hanem azt amit csinál !  / Pl: egyszerűsíteni fogja az adórendszert, a bevallás egy söralátéten el fog férni... mára több mint 100 féle edónem van./ Az Államadósság csökkentésére mindenkit megadóztat, az adóelvonást jelentősen megnövelte.. sorolhatnám, de a többség ezt a saját bőrén érzi. Ennek ellenére népszerűsége táborában szinte töretlen ! Felmerül a kérdés ezt hogyan érte, éri el ? 

Ő és tanácsadói tudják a szétforgácsolt, okoskodó, töketlenkedő ellenzék legyőzéséhez, a választás megnyeréséhez elég az a 2-2,5 millió orbánhívő, ezt a tömeget kell állandóan mozgatni, megnyerő témákkal ellátni.

Rájöttek, hogy a magyarok hamarabb szavaznak valami ellen, mint valamire, tehát folyamatosan kell valamilyen ellenség képet kreálni amit a fidesz és bátor vezére legyőz. (ahogy a népmesében) voltak csúnya bankok..  a magyar népet megnyomorító, kifosztó IMF, a magyarokat kisemmiző, lenéző, stb Brüsszel, most pedig van az egykori sponzor, aki pénzzel és tudással látta el őket : Soros György.

És van a mély tátongó seb Trianon. A határon túli magyarok. Erre a kérdéskörre jó, elfogadható válasz nem tudott adni a bal oldal, vagy csak hülyeségeket mondott, sőt megsértette Őket. Ez azért is fontos, mert Magyarország lakosságának jelentős hányada onnan áttelepült, vagy áttalepült ősökkel rendelkezik. Jó részük valami elégtételt, valami megoldást lát a fiesz politikájában.

És vannak az egykori deklasszáltak és családjaik akikhez közel áll ez a dzsentroid, neohortista, magyarkodó, turulos-árvalányhajas klerikális irányzat.

Ez a 3 témakör annyi embert tud támogatóvá, hívővé tenni, amennyi - megosztott ellenzék mellett- a választások megnyeréséhez elegendő.

A jogi és intézményi rendszer átalakításával, személyre szabásával párhuzamosan létrehozta a saját függőségi viszonyban lévő burzsoáziáját, oligarháit. Az így felhalmozott vagyon és a személyre szabott törvényi háttér segítségével megszerezte szinte az egész média birodalmat, melyen keresztül juttatja el jól megfogalmazott üzeneteit. A propaganda hatékonyságára az újkori történelem klasszikusaihoz nyúltak vissza. (Rákosi idején is ezeket göbbelsi a módszereket használták) 

Közben nem csak a propaganda eszközeit változtatták, változtatják, hanem a befogadó közeget is. Bizonyára tanulmányaikból jól ismerik a fejlett társadalmakban folyó MÉDIA-VEZÉRELT többség kialakításának a módszereit. Már az oktatásban megszűrték átalakították a tartalmat, lecsökkentették a tankötelezettséget. A tudáshoz pedig szinte kizárólag a megfelelő gazdasági helyzetben lévő családok gyermekei juthatnak, akik a rendszer felépítéséből adódóan függőségi viszonyban vannak . Saját gyermekeiket - a VEZÉR is - külföldi elit iskolákban taníttatják... A többi üljön a TV előtt rágcsáljon csipszet és ne foglalkozzon rebellis eszmékkel.... A szakmunkás legyen szakbarbár, nem kell általános műveltséghez juttatni. Itt azonban becsúszott némi hiba, kavicsok kerültek a fogaskerekek közé. Ma már nem lehet csak olcsó munkaerővel új befektetőket ide csábítani. A képzett munkaerő elfogyott jelentős hányaduk a fiatalok külföldre távoztak, az utánpótlás mennyiségében és minőségében sem elegendő és most jön az ötletelés DUÁLIS KÉPZÉS. Ezzel csak a renszerváltás nemzedékét lehet megetetni. A KÁDÁR KORBAN A SZAKOKTATÁS MINDENÜTT DUÁLIS VOLT. A VÁLLALATOK AZONNAL HASZNÁLHATÓ MUNKAERŐT KAPTAK, AZ ISKOLÁKKAL EGYÜTTMŰKÖDVE KÉPEZTÉK A FIATALOKAT. Az egyik alapvető probléma a 4millió szegénységben élő magyar, akik nem tudják megfizetni a minőségi oktatás költségeit, az általános iskolákból pedig FUNKCIONÁLIS ANALFABÉTÁK KERÜLNEK KI AKIK ALKALMATLANOK  TOVÁBBTANULÁSRA,  ez nem az Ő hibájuk !!! és ez a folyamat az előző kormányok idején kezdődött el ! A társadalmi mobilitás szinte megszünt, aki szegénynek született szinte lehetetlen, hogy minőségi oktatásban részesüljön... Mehet a függőségi viszonyt biztosító közmunkára. Pártjaink létrehozták az ország hosszútávú fejlődésének akadályát a jól képzett szakemberek hiányát a teljes vertikumban az orvostól a géplakatosig, aki végez a rossz hangulat, a nyomorúságos bérek elől nyugatra megy dolgozni, a gazdag országokat teszi még gazdagabbá. HIVATALOS NÉMET KIMUTATÁSOK SZERINT EGY DIPLOMÁS FELNEVELÉSE 1,2 MILLIÓ EURÓBA KERÜL ENNYIVEL AJÁNDÉKOZZUK MEG A GAZDAG ÁLLAMOKT AMIKOR DIPLOMÁSUNK HOZZÁJUK MEGY DOLGOZNI... ÉS ENNYIVEL LESZÜNK MI EGYBŐL SZEGÉNYEBBEK.. MAJD NEKIK HOZZÁK A HASZNOT IS, MI BERUHÁZTUNK ŐK ÉLVEZIK A HASZNÁT.

Nagyon helyesen rájöttek, hogy a rendszerváltás legnagyobb hibája a magyar gazdaság tönretétele volt. A rendszerváltóink nagyobb kárt tettek a magyar gazdaságban, mint a II. világháború. Tiszta letarolt területet biztosítottak a multiknak és a rabló tőkének, ezzel sérülékennyé, kiszolgáltatottá tették a magyar gazdaságot. Ennek ellensúlyozására létre kell hozni a magyar ipart, kereskedekmet, mezőgazdaságot és az egyre fontosabb szolgáltatásokat, létre kell hozni a nemzeti burzsoáziát. Az eddigi politikai erők is igyekeztek az addigi közösségi, "össznépi" vagyont privatizálni, melyből a fidesz és holduvara csak kis részt tudott megkaparintani. Elérkezettnek látták az időt, hogy a politikai hatalom mellé a gazdasági hatalmat is megszerezzék, mely egyébként is szükséges volt a neofeudális irányítási, függőségi rendszer kialakításához.

Fölmerült a kérdés kit juttassanak e hatalmas vagyonokhoz, kit tegyenek többszörös milliárdossá. Az természetes, hogy nem az ellenzék táborát kívánták erősíteni. Tanulmányaikból megtanulták, hogy mára a Kennedy klánt se az egykori alkohol csempészetről kérdezik, az első dollármilliók megszerzését a fejlett nyugaton se firtatják. Ilyen alkalom csak nagyon ritkán adódik, amikor  közösségi vagyont és az EU-s polgárok pénzét magánvagyonná lehet transzformálni. A vagyont természetesen az első számú vezető osztja az érdekeltségi rendszernek megfelelően. A szűk politikai elit részben saját néven, részben strómanokon keresztül vált hihetetlenül gazdaggá. Az ellenzék hangosan birálja a lenyúlásokat. A FIDESZ teoretikusai ezt legális  magyar tőkés réteg megteremtésének tekinti. Annak érdekében, hogy ezek a lépések jogszerűek legyenek, a 2/3-ad a jogszabályokat úgy alakítja, hogy ezek az akciók jogszerűek legyenek. /Ez alól a túlárazások, az előre lejátszott pályáztatások azért kilógnak/

Ezt a módszert lehet szidni, erkölcsileg elitélni, de NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL nem a megszerzés, hanem a működés módja a problémás. Mind a megszerzésnél, mind a működésnél gyakorlatilag kizárták a versenyt, ha van pályáztatás, az is előre lefutott. Így kontra szelekció alakult ki, egy valóságos verseny helyzetben ezek a vállalkozások nem állnák meg a helyüket, csak ahhoz értenek hogy kell lenyúlni az állami és EU-s pézeket. Más kérdés az egykor szidott offshore cégek, pénzeltüntető vállalkozások. Ezekben ezer milliárdok tünnek el, mely összegek nem kerülnek visszaforgatásra a gazdaságba. Ennek is következménye, hogy gazdaságunk a támogatások levonása után szűkül, maximum 0 szaldós.

Ennek ellenére szinte minden média felületen azt látjuk  MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT ! Ezt az állítást érdemes egy kissé megvizssgálni. Lényeges az, hogy mihez viszonyítjuk! Ha az előző évi adatokhoz képest nézzük sok mutatóra igaz. Ha azt nézzük kezdjük elérni a válság előtti, 2006-os szintet. Ha a hozzánk hasonló államokhoz viszonyítjuk akkor az ország, a kormány teljesítménye pocsék, hisz szinte minden mögöttünk kullogó ország megelőzött (bulgária kivételével) a lenézett Szlovákiában euró van és 30%-al magasabbak a jövedelmek, most a magyarok mennek hozzjuk dolgozni. Ha a versenyképességi mutatókat nézzük, mintegy 20 hellyel csúsztunk lejjebb. Az EU pénzek és a külföldön dolgozók hazautalásai nélkül gazdaságunk statisztikailag se nőne. Gazdaságunk a legtöbb ágazatban még a rendszer váltás előtti szintet se éri el. (pl: lakásépítésben kb.:  20%  a mezőgazdaság egyes ágazataiban 30-50%, öntözésben 20%. iparról nem érdemes beszélni, mert a betelepült főleg német autóipar nélkül éhen halnánk...) Ha a diákok teljesítményét nézzük, méltán tükrözi oktatásunk színvonalát itt is csúszunk lefelé.. Szóval magyarország jobban teljesít ! és vannak akik hisznek ebben, ha nem akkor az elmúlt 8 év és Gyurcsány a hibás, no meg Soros György.

És mégis a pártpreferenciák közül 40%-on áll ! A választók többsége egyet ért abban, hogy le kellene váltani, DE kikkel ?

Az ellenzék szépen okosan érvel, magyaráz, bemutatja a hibákat és a bűnöket. Siránkozik a torz választási rendszer, a média fölény és még... Igaza van, csak attól hogy igazuk van azzal  NEM LEHET VÁLASZTÁST NYERNI ! A választás alapvetően emóciókon, nem okoskodáson múlik. Egy választó csak azt látja van sok okoskodó párt, sőt okos értelmes emberek is vannak köztük, de kire lehet itt szavazni?? Senki nem vázolt föl egy víziót, egy jövö képet amiért lelkesedni lehet, s ha mondanak is valami okosat, bíztatót még egymással se tudnak megegyezni, hogy várható el tőlük, hogy majd kormányon egy irányba húznak és kihúzzák magyarországot a szegénység mocsarából. Emlékeznek az MSZP_SZDSZ vitákra melynek egy ország itta meg a levét. Persze modják a szöveget, hogy a demokráciában szükség van vitákra stb, stb.

 AMÍG NEM TUDNAK MEGFOGALMAZNI EGY KÖZÖS CÉLT ÉS NEM TUDNAK MEGEGYEZNI ABBAN, HOGY EZT HOGYAN VALÓSÍTSÁK MEG AZ ELLENZÉKENEK NINCS ESÉLYE A VÁLASZTÁSOK MEGNYERÉSÉRE, AZT CSAK A FIDESZ TUDJA ELVESZTENI.

/ Van néhány témakör amire az ellenzéknek a választó közönség számára elfogadható, világos válasz, elképzelést kell adni :  

-viszonyunk a határontúli magyarsághoz,                 - viszonyunk a migráns válsághoz        

- elképzelésük a demográfiai válság megoldására   - elképzelésük a fiatalok haza csábítására.                       Ezek a témakörök szinte minden családot érintenek, ezt használja ki a Fidesz is/

 

/ Csupán megjegyezni szeretném : az ellenzék állandóan bírálja a kormánypárt módszereit. Itt verseny, háború van a szerelemben és a háborúban minden eszköz megengedett. A foci is gólra megy . A pályán futhat valaki gyorsan, cselezhet valaki szépen, ha a másik lövi be csúnyán a gólt. Ha nem azzal foglalkoznak hogyan lehet a szavazókat megnyerni, hanem nyilvánosan egymást csesztetik, biztos a vereségük. A gomba mód szaporodó pártocskák, miniszterelnök jelöltek lehetnek szépek, okosak, de végül mennek a levesbe/

A VÁLASZTÁSOK LEGNAGYOBB VESZTESE CSAK A FIDESZ LEHET (NE) NEKIK VAN A LEGNAGYOBB VESZTENIVALÓJUK. aZ ÖSSZE HARÁCSOLT VAGYONUK, EGZISZTENCIÁJUK KERÜLHET VESZÉLYBE... A LEGFELSŐBB VEZETÉSTŐL A KISZOLGÁLTATOTTAKAT KIZSIGERELŐ POLGÁRMESTEREKIG, EZÉRT MINDEN ESZKÖZT FELHASZNÁLNAK HATALMUK MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN.

 

 

 

 

folytatás következik.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 1
Heti: 1
Havi: 39
Össz.: 3 230

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: CSAK A FIDESZ !
KIK SZÚRTÁK EL A RENDSZERVÁLTÁST ? - © 2008 - 2018 - elszurtuk.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »