KIK SZÚRTÁK EL A RENDSZERVÁLTÁST ?

A SZOCIALISTA TÁBOR LEGVIDÁMABB BARAKKJÁBÓL HOGYAN LETTÜNK SEREGHAJTÓK ? MIÉRT MENEKÜLNEK A FIATALOK MAGYARORSZÁGRÓL ? TUDJA-E VALAKI HOVA TARTUNK? HOGYAN KELETKEZETT ÉS MIÉRT TŰNT EL A JÓLÉTI TÁRSADALOM? MI A TEENDŐ?

EURÓPA ALKONYA

EURÓPA ALKONYA.
EURÓPA a fehér ember kultúrája, értékrendje a változó világunkban alkalmatlanná vált, hogy fennmaradjon ! Természetesen ezt sem a politikusok sem az értelmiség nem hajlandó tudomásul venni. Csak azt szajkózzák, hogy akár mi is történik mi megtartjuk értékrendünket, csak ezt a környező világ nem értékeli. /pedig egy populáció fennmaradásának az alapvető feltétele a változó környezethez való alkalmazkodás képessége/


A hanyatlás alapvető oka, hogy a kialakult értékrendek következményeként a lakosság rohamosan fogy. Ha egy faj képtelen arra, hogy létszámát reprodukálja az kihalásra van ítélve ! Legyenek bármilyen gyönyörű elvei.
Ez a folyamat nem most kezdődött, csak a II. világháború utáni népesség mozgások eltakarták és a vezető hatalmak úgy gondolták ezt a problémát megoldották.
Nézzünk néhány példát:
Németország a hatalmas ember veszteségét vendégmunkásokkal oldotta meg. NSZK a török és jugoszláv vendégmunkások alkalmazásával és részbeni letelepedésével, NDK pedig főképp a lengyel és magyar vendégmunkások segítségével pótolta emberveszteségét. A vendégmunkások egy része ott ragadt, szaporodott s ezzel a probléma nem lett látható.
Francia ország: gyarmatainak függetlenné válása után sokan települtek át az anya országba. Konfliktusokkal, de letelepedtek.
Anglia: A volt gyarmatokról letelepedett népesség elfedte az „őslakosság” alacsony szaporodási rátáját.
A nyugati államok szépen hangzó elméletet is gyártottak: multikulti, mely mára megdőlt, a bevándorlók nem beilleszkedtek, hanem párhuzamos társadalmakat hoztak létre. Sok évtized után is jelentős hányaduk másodrendű állampolgárnak érzi magát. Ezt jól jelzik a lázadások, gyújtogatások, zavargások és új jelenségként a radikális fegyveres csoportokhoz való csatlakozásuk.
Néhány neves filozófus Amerikát szokta pozitív példaként felhozni a multikulti elmélettel kapcsolatban. Amerika története egy más kérdés. A fehér (európai) ember meghódította és gyakorlatilag kiirtotta az őslakosságot. Rabszolgák millióit telepítette be. Látszólag mára a faji kérdések megoldódtak, aminek ellent mondanak a rendszeresen meg-megújuló zavargások. Az USA-nak ma sincsenek népességi problémái, egyrészt az afro és latin amerikaiak nagyobb szaporasága miatt, másrészt a folyamatos migrációs nyomás következtében.
Mi a helyzet hazánkban? A  szomszédos országok magyar lakosságából sokan települtek át az anya országba, mely a rendszerváltás óta felgyorsult. És még egy jelentős tényező: míg a „magyar” lakosság szaporodási rátája nem sokkal több az 1-nél (sok a gyermeket nem vállaló, az egyke és a szingli), addig az itt élő roma lakosságnál még mindig 3-5 gyerek van családonként. Ha ez a két tényező nem módosította volna hazánk lakosainak létszámát igen csak 9 millió körül lennénk. Újabb tragédia, hogy vállalkozó szellemű aktív korú (főleg fiatal), mivel itthon nem lát lehetőséget a boldogulásra, tartósan külföldön dolgozik. Ők éppen abban a korban vannak amikor a családok gyereket vállalnak. Az Ő gyermekeik már egy más országot gyarapítanak. /Rövid távon is nagy kiesést jelent, hogy máshol adóznak, máshol járulnak hozzá az adott ország gyarapodásához/
Felmerül a kérdés miért fogy Európa lakossága ?
Mivel a lakosság nem terméketlenebb, mint más földrészek emberei, máshol kell keresni az okokat !
Az okokat az európai értékrendekben találjuk ! Ezt ma még nem akarjuk elismerni. Első helyre került a karrier az „önmegvalósítás” az emancipáció speciális értelmezése, s ezek között a prioritások között nem mard hely a családra a gyermek vállalásra.
/először el kell végezni az iskolát, majd munkahely karrier építés, lakás, autó szerzés…. Mire minden meg van jöhet a gyerek, de ekkorra a nők már 30-35 évesek így jobb esetben egy gyereket tudnak vállalni../ Természetesen ennek sok társadalmi háttere is van. Munkahelyen nem tolerálják, ha valaki elmegy szülni, vagy gyereke betegsége miatt otthon marad, de a bölcsődei-ovodai férőhelyek száma is szűkös… és még sorolhatnám az akadályokat. Ezen némileg segíthetne a régi többgenerációs család modell, de ez egyre ritkább.
A gazdag Ny-i államok gyermektelen női, párjai azzal nyugtatják magukat, hogy örökbe fogadják valamely fejlődő ország éhező gyermekét és még dicsekedhetnek is jótékonyságukkal…
Európa vezetői dilemma elé kerültek, mit tegyenek? Telepítsenek be új munkaerőt, vagy vegyék tudomásul Európa gazdasági, társadalmi politikai szerepének a hanyatlását. Az eddig fel sem merült, hogy az értékrendeken kellene változtatni, új értékrendeket kellene kialakítani és az összes szabályozást, a propaganda minden eszközét ennek kellene alá vetni.
Más kérdés a migráció !
Évtizedek óta tudjuk, hogy az éghajlat változás miatt emberek tízmilliói lesznek kénytelenek elhagyni hazájukat. Sokat beszélünk róla, de nem készülünk fel. Nem is fordítunk megfelelő figyelmet, pénzt, energiát arra, hogy a problémákat helyben orvosoljuk, pedig ez lenne a legolcsóbb és leghumánusabb.
A fejlett világ kidolgozta az addig jelentős halálozást okozó betegségek leküzdésének a módszerét. És jelentősen megváltoztatta a fejlődő világ társadalmi politikai szociális szerkezetét, melynek eredményeként hatalmas népesség robbanás alakult ki a világ több táján. Mivel az adott terület eltartó képessége korlátozott, kiszámítható időn belül ez a tömeg megindul, új életteret keresni.
Európát eddig megvédték a tömeges bevándorlástól az É-afrikai és közel-keleti országok. Azonban a multinacionális tőkének érdekében állt, hogy ezekben az országokban is megteremtődjenek a működéséhez szükséges optimális feltételek, ezért elsősorban az USA - titkosszolgálatai segítségével – megpróbálta a Ny-i típusú demokráciát exportálni ezekbe az államokba. Ennek szinte mindenütt évek, évtizedek óta tartó polgárháború lett a következménye, az addig virágzó városok, országok váltak szinte a földdel egyenlővé. Ez igen nagy hasznot biztosított és biztosít ma is a fegyvert gyártó cégeknek . Másrészt alkalmat ad arra, hogy az új fejlesztéseket élesben kipróbálják. Egyúttal megszabadulhatnak elfekvő készleteiktől, a hazai hadsereget új fegyverekkel láthatják el. Az csupán mellékes, hogy tízmilliók válnak földönfutóvá. Végül a háborúban legyengül kivérzett elszegényedett országok kénytelenek lesznek kölcsönt felvenni, ezt pedig csak akkor kapják meg, ha a Ny-i pénzvilág játékszabályait betartják. Majd újabb hitelt kapnak, hogy az előző hitelt törleszteni tudják. Ezzel a háborúkat kirobbantó érdek csoportok eredeti céljaikat elérték és még a fegyver lobbinak is remek üzletet biztosítottak. A ma terroristának nevezett csoportok egy részét is ők képezték ki, látták el fegyverekkel….
Az természetes, hogy ezekről a területekről nincstelenek milliói indulnak el új biztonságos hazát keresve.
A polgárháborúkat kirobbantók messziről figyelik Európa hogy küszködik a migránsokkal, köti le energiáját, s ezzel csökkentve versenyképességét.
Azonban nem csak a multikulti bukott meg ! A tőke, az árúk és emberek szabad áramlása nem jólétet, hanem az emberek szélesebb körének leszakadását, elszegényedését okozta, hozzá járult a migráns válság elhibázott kezeléséhez.
A tőke szabad áramlásának eredményei : gyengébb gazdasági szintű államok bankrendszerét beszippantották a tőkeerős multik, és ma ők diktálnak, az offsorozás pedig ezer- milliárdok névtelen eltüntetéséhez vezetett. A fékek és ellensúlyok kialakításának a endszere megakadt az országhatároknál, a multinacionális tőke tevékenysége nem esik ezen szabályozások alá, így a kapitalista "fejlődés" velejáróját a világméretű válságok kialakulását a mai szabályozási rendszer nem küszöböli ki. A gazdagok gazdagabbak a szegények szegényebbek lettek… de ez a tőke hiányzik a nemzetgazdaságok jobb működéséhez is.
Az árúk szabad áramlásának „mellék terméke” az ÁFA csalások rendszerének a kialakulása, mely mára több ezer milliárdra becsült és nemzetközivé vált.
Az emberek szabad áramlásának eszméje is nagyban hozzájárult a migráns kérdés dilettáns kezeléséhez. 
Európa dilemmája : miközben fogy a népessége, nő a munkanélküliség! A népesség fogyás megállítására és a munkaerő hiány pótlására sokan úgy gondolták a migráció megoldást jelent. Ez a vízió megbukott, a migráns válság elhibázott kezelése újabb és újabb megoldandó problémákat okozott. Ma már egyre többen fogadják el azt, hogy a migráns problémát helyben kell megoldani. Ez olcsóbb és csak ez vezethet tartós megoldáshoz.
Európához visszatérve, csak akkor van jövője, ha értékrendjeit felülvizsgálja és a valós helyzet figyelembe vételével új értékrendeket dolgoz ki és e szerint él, cselekszik.

Önnek is sok kitűnő elemzése van, de nem fejti ki mi teendő.A szegények szegényebbek a gazdagok gazdagabbak lesznek, a feszültségek nőnek. Eddigi történelmünk során az ilyen nagy feszültségek háború útján oldódtak meg, Talán hasznos lenne ezt elkerülni. Elveket, módszereket irányokat az ÉRTELMISÉGNEK kellene kidolgozni, de az a pártok uszályába került.....

 

Térjünk vissza a magyar valósághoz !

A magyar lakosság még látványosabb csökkenése ellen hatottak :

- az elcstolt terüetekről rendszeresen és folyamatosan áttelepült magyarok.

- Magyarországra betelepült jelentős létszámú kínai

- a betelepült arabok (éttermek , kebeb-ok, pizzériák stb, mindenütt ott vannak. elsősorban szír pénzváltók, és sorolhatnám a szolgáltatások területére bejövő embereket.

- az utóbbi években a volt Szovjetúnió területéről trükkökkel beengedett 5-6000 ember, letelepedési kötvénnyel mintegy 20 000, és mintegy 2300 oltalmazott..

 

Ennek ellenére a statisztikák szerint Magyarország lakossága a múlt évben 35 000 fővel csökkent.

Persze ez sem valós szám, hisz a külföldön dolgozó és ott letelepedett fiatalok jelentős hányada 2-ős államolgár, a gyerekeik is, így mindkét ország statisztikájában szerepelnek, valójából már csak nosztalgiából tartották meg, vették fel a magyar állampolgárságot...

 

Visszatérve a demográfiai adatokra : egy ország létszámának megtartásához 2,1 -es szaporodási rátára lenne szükség !!! ezzel szmben a 2010 körül ez 1,1 !! volt és ma is csak 1,4. De ! ebben benne vannak a több százezer külföldön dolgozó fiatalok gyermekei is, hiszen szeretnék megőrizni identitásukat. Tehát itthon ez a szám nem éri l az 1 -et, vagyis családonként az 1 gyermeket. Ha hozzá tesszük, hogy csak a roma lkosságnál általános még ma is a 4 gyermek, világosan látszik, hogy a betelepülők és a roma lakosság egészséges szaporodási rátájának köszönhető ez a siralmas adat. Ez pedig valójában 2050 -re egy demográfiai átalakuáshoz vezet.

Az ország tragédiája, hogy a rendszerváltáskor éppen azok a munkahelyek szűntek meg, ahol a roma lakosság többsége dolgozott, így mára 3. generáció gyakorlatilag munka nélkül tengődve nő fel.  

Az itt felnövő jelentős létszámú fiatal nem jut megfelelő oktatáshoz, képzéshez, egy olyan környezetben szocializálódik, amelyre nem lehet számítani Magyarország fölemelkedéséhez..

Vannak látszat intézkedések, vitatkoznak hogy kellene oktatni (szegregált - nem szegregált, benntlakásos stb.. Sajnos ezek bármelyike igen kevés eredményt hozhat, ugyanis komplex átfogó vidékfejlesztési koncepciót kellene kidolgozni, megvalósítani. (tegyük föl 5 napra benntlakásos iskolába kerül egy szegény gyerek.. megtanulja az angol wc használatát a napi tisztálkodást, a rendszeres megfelelő étkezést, a megfelelő körülmények közötti tanulást.. és utána haza megy a putriba ahol 30 m2 méteren 10-12-en laknak.. kint a budi, vagy az se, a fürdőszoba, folyóvíz, napi minimum 3-szori étkezés ismeretlen, mi lesz ezzel a gyerekkel, hogy tudja feldolgozni ezeket a hatásokat ? 

Pedig itt születik a magyar lakosság jelentős hányada, a jövő munkaereje !! ezt mi veszni hagyjuk le mondunk róluk. A család támogatás, adóvissza térítés .. szép szöveg, de a tehetősebb családokat támogatják ahol gyakoribb az egyke..

Erre nem megoldás, hogy több térségbe telepítünk be multikat /vissza nem téritendő támogatásokkal adókedvezményekkel / ez legfeljebb egy Dél-Amerikai megoldáshoz vezet  Városok - munka - körbe nyomornegyeek!/ Ez az út nem vezet sehova !!.. Néhányan nagyon gazdagok lesznek, a többség lecsúszik ez olyan távol van a polgári fejlődéstől, mint Makó Jeruzsálemtől.

Komplex átfogó  "vidékfejlesztési stratégia" kell !  Vissza kell állítani az élhető polgárosodó vidéket. A monokultúrás,  csupán nyersanyagot termelő, gépesített mezőgazdság mellet újra kell teremteni a magy munkaerő igényű ágazatokat pl: kertészet. Vissza kell állítani a feldolgozó ipart, hogy a nagyobb nyereséget előállítő ágazat ne a fejltt országokat gazdagítsa..

Szóval van teendő, mivel eddig minden kormány ezeket a milliókat az út szélére lökte, majd ott is hagyta, Feláldozta Őket a renszerváltásnak mondott valami oltárán.

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 


 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 1
Heti: 2
Havi: 40
Össz.: 3 231

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: EURÓPA ALKONYA
KIK SZÚRTÁK EL A RENDSZERVÁLTÁST ? - © 2008 - 2018 - elszurtuk.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »